6am - 9am - Rise & Shine Breakfast
9am - 12pm - Hloma Ngolwazi
12pm - 3pm - Emini Bebade
3pm - 6pm - Siyabangena Drive
6pm - 7pm - Ezivuthayo Zomhlaba
7pm - 10pm - Ake Sivakashe
7pm - 10pm - Sixoxa Nentsha (Fridays)
8pm - 10pm - Local Top 20 Hits (Fridays)
10pm - 2am - Isixaxa
2am - 6am - Kusile Music Show

5:30am - 9am - Hot & Hot Breakfast
9am -10am - Kikiza Mama
10sm-11am - Sibancane Siyazikhulumela
11am-1pm - Ezekwaito
1pm-3:30pm - Ezomdabu
3:30pm-6pm - Ezemidlalo
6pm - 7pm - Siyasabatha
7pm - 11pm - Woza nengoma
11pm - 2am - Ziwa mtororo

2:30am-5:30am - International Gospel
8am-11am - Ezabancane & Ezomoya
11am-12pm - Slowjam
12:30pm-3pm - Asiqwashise + Jazz & Fussion
3pm-5pm - Ezimidlalo
5pm-6pm- Umculo wamaZion
6pm-10pm - Zithini Ezenkolo & African Music
10pm - 1am - Ngizilungiselele

OUR PARTNERS